FOTOHISTORIE MILEVSKA

regionální knihovna

rok 1934

JUDEN UND JUDENGEMEINDE BÖHMENS

Autor:
Hugo Gold

V knihovně Milevského muzea je mezi mnoha jinými vzácnými publikacemi i velká kniha v červené koženkové vazbě. Na přední straně desek stojí psáno německy:

Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart I. 

(Židé a židovské obce Čech v minulosti a přítomnosti. Díl první.)

Kniha má rozměry 31 x 24 cm a má 735 stran, obsahujících i množství černobílých fotografií. Redaktorem knihy byl Hugo Gold a kniha byla vydána Židovským knižním a uměleckým vydavatelstvím v Praze a Brně roku 1934.

Malý štítek na vnitřní straně předsádky informuje čtenáře, že se jedná o čestný výtisk č. 80 pro izraelitskou náboženskou obec v Milevsku, předaný za umožnění vydání tohoto díla. Datováno v Praze dne 10. 10. 1937.

Publikace popisuje historii židovských náboženských obcí ve 44 městech a větších obcích. Pro nás jsou přínosné zejména obce v našem blízkém okolí, např. Střezimíř, Tábor, Bernartice, Veselíčko, Zběšičky, Sedlčany, Milevsko.

Kniha o dějinách Židů a židovských náboženských obcí je pozoruhodnou publikací, která má pro badatele v této oblasti zvláštní význam. Za okupace poté, co byli Židé deportování do koncentračních táborů, byla na příkaz německých úřadů zničena i většina stop po tom, že zde tito lidé vůbec kdy žili. Byly zlikvidovány dokumenty, fotografie, doklady. Z toho mála, co se dochovalo, má sborník o židovských náboženských obcích a jejich členech svou velkou dokumentární hodnotu. V mnoha případech je totiž tím jediným, co po židovských obyvatelích zbylo.

Kniha byla připravena formou sborníku, kdy každá židovská náboženská obec dodávala pro knihu článek o dějinách Židů v tom kterém městě či na vesnici. Rozsah těchto příspěvků se tedy lišil. Někdy byl do redakce odeslán obsáhlý perfektně zpracovaný materiál, jindy, což je mimochodem i případ Milevska, poslala židovská náboženská obec jen fotografie svých významnějších členů. O dějinách milevských Židů se zde tedy nedozvíme mnoho, nicméně snímky těch, kdož v naprosté většině zahynuli v německých koncentrácích, jsou pro nás dnes cenné už jen proto, že jsou jediné.

(Vladimír Šindelář)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *