FOTOHISTORIE MILEVSKA

regionální knihovna

rok 1940

MILEVSKO A JEHO KRAJ

Autor:
Josef Kytka
(MTŘ)

MILEVSKO A JEHO KRAJ. Turistika, památky, historie.

Tento vpravdě „kultovní“ milevský titul vydal v roce 1940 Odbor klubu českých turistů v Milevsku jako třetí svazek Milevské vlastivědné knižnice a vytiskla jej „knihtiskárna“ Karla Bursíka v Milevsku.

Autorem byl již tehdy uznávaný znalec milevského místopisu Josef Kytka. Kniha je dodnes velmi přínosným zdrojem mnoha informací, a protože po několik následujících desetiletí nenašla důstojného nástupce, stala se postupně mezi patrioty uctívanou i vyhledávanou publikací, kterou nebylo vůbec snadné získat.

Po více než půl století, v roce 1996, vydal Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku reprint této knihy nákladem 1.000 výtisků (tisk LK TISK Milevsko), následovaný v dalších letech dvěma dotisky, takže celkem spatřilo světlo světa a bylo postupně rozebráno 2.000 exemplářů této zajímavé publikace, což je číslo, svědčící o neobyčejné popularitě titulu i po tolika letech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *