FOTOHISTORIE MILEVSKA

Klášter

rok 1941

MANSARDA A BRÁNA

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)

Pohled na milevský klášter přes kamenný most z roku 1857. Pohlednici, odeslanou z Milevska 28. dubna 1941, vydal zdejší nakladatel Jan Škoda a zhotovila ji firma Fototypia Vyškov (jedná se jako obvykle u této firmy o originální fotografii, nikoli tištěnou).

Snímek zachycuje původní vzhled Latinské školy včetně střešní mansardy, dnes už neexistující. Na místě zvýšené zídky vlevo těsně vedle budovy Latinské školy bývala původní brána do kláštera. Někdy ve druhé polovině 19. století byla pak zhotovena brána v místě, kde je dnes. Původní brána byla zazděna.

Socha sv. Jana Nepomuckého nestávala na předchozím kamenném mostě, nýbrž, jak dokládají dobová vyobrazení z let 1803 a 1809, vlevo hned za mostem, na kamenném podstavci v místech dnešní odbočky ke hřbitovu. Teprve po přenesení vstupní brány kláštera na nynější místo musela být socha přemístěna jinam, protože nyní by vlastně stála uprostřed cesty. Proto bylo rozhodnuto o jejím umístění na kamenný most. Jedná se o posun asi o 15 metrů západním směrem od původního místa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *