FOTOHISTORIE MILEVSKA

regionální knihovna

rok 2018

ZMIZELÝ OBRAZ MILEVSKÉHO VENKOVA

Autor:
Karel Němeček
(MTŘ)

Při studiu pozůstalosti významného etnografa Čeňka Zíbrta, která je uložena v Památníku národního písem­nictví, bylo Mgr. Janem Koubou nalezeno 51 fotografií z let 1907–1908. Tyto snímky zho­tovil na objednávku Čeňka Zíbrta, tehdejšího ředitele knihovny Národního muzea, milevský učitel Štěpán Dvořák. Jsou to fotografie převážně dřevěných vesnických usedlostí, dnes již v drtivé většině zbouraných. U těchto fotografií byl též průvodní dopis Štěpána Dvořáka se seznamem, ale bez tzv. popisných čísel zobrazených usedlostí, takže přesná identifikace, kde tyto stavby stály a kdo je vlastnil, se zdála po více jak sto letech dnes téměř nemožná.

Autor Karel Němeček, který se etnografií a historií svého kraje, milevského regionu, zabývá dlouhodobě, stavby na fotografiích přesto identifikoval. Doplnil snímky i stručnými historiemi obyvatel a jejich rodin.  Vznikla vizuálně i faktograficky nesmírně zajímavá kniha.

Vydali: Milevské muzeum a Spolek pro rozvoj Kultury

První vydání v roce 2018 (300 výtisků)

Druhé upravené vydání v roce 2019 (200 výtisků) s dotiskem v roce 2021 (200 výtisků) už pouze nákladem Spolku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *