FOTOHISTORIE MILEVSKA

regionální knihovna

rok 2021

SVATÝ BARTOLOMĚJ – KOSTEL V SRDCI MILEVSKA

Autor: Martin Pelich a Eva Raymanová

(Jiří Kálal)

Začátkem prosince 2021 získalo Milevsko „předčasný vánoční dárek“. Je jím kniha, která se věnuje jedné z dominant města, kostelu sv. Bartoloměje. Jména jejích autorů – Martina Pelicha a Evy Raymanové – nejsou v Milevsku neznámá: spolupracovali na publikaci Borovany – 800 let (2019) a Pelich sám ještě předtím zmapoval nedalekou obec v knize Branice v obrazech (2015) a představil zajímavé lidi žijící v našem městě (333 tváří Milevska, 2015).

Milevskému kostelu věnovali autoři několik let práce; nepřekvapí proto, že kniha má více než tři stovky stan. Autoři jsou v historii a dějinách umění amatéry v tom nejlepším slova smyslu, a tak přistoupili ke své práci nejen s obrovským nasazením a pílí, ale i s respektem. Konzultovali s archiváři, historiky, odborníky na náboženskou problematiku, dějiny umění a další obory. Například v kapitole o varhanách se obrátili při popisu současného nástroje a jeho stavu na jednoho z našich předních organologů. Preciznost práce je tak jedním z největších kladů knihy, ale nikoli jediným.

Své si zde najde každý, koho kostel na hlavním milevském náměstí zajímá. Každého zaujmou pasáže o stavbě, opravách či dodávkách vybavení chrámu. Badatel tu najde soupisy všech duchovních, kteří k milevské farnosti patřili, nebo jména všech padlých v 1. světové válce uvedená na pomníku před kostelem, doplněná ovšem o další údaje. Doslova jedním dechem čtenář sleduje průběh výběrových řízení a spory mezi městem a firmami, které kostel budovaly a zařizovaly. To není nadnesené tvrzení: i ze strohé úřední korespondence, zde bohatě citované, na nás dýchne duch doby. Mimochodem, na některé podmínky, za nichž získávali ve druhé polovině 19. století živnostníci a firmy zakázky, by dnes nejspíš nikdo nepřistoupil. U pasáží o sporech Milevských o to, zda kostel na náměstí převezme od klášterní baziliky funkci farního kostela, si zase uvědomíme, jaký význam pro naše předky „jejich“ kostel měl.

Co na knize zaujme na první prolistování, jsou fotografie. Martin Pelich je známý svojí fotografickou tvorbou, a tak není divu, že obrazová dokumentace je nejen bohatá, ale především nesmírně kvalitní. Snímky mají výstižné popisky, a tak jen pouhé listování knihou přináší zážitek i poučení. Zde je třeba podtrhnout, že tiskárna odvedla vynikající práci a fotografie jsou reprodukovány naprosto věrně.

Autoři věnují prostor i současnému dění v kostele a kolem něj. Knihu doplňují medailónky naprosté většiny osob, o kterých je v textu zmínka. Před čtenářem tak defilují nejen starostové, řemeslníci, majitelé firem, sponzoři či zvoníci, ale třeba i děti, které přednesly básničku při odhalení pomníku před kostelem. Nechybí slovníček pojmů z oblasti náboženské, řemeslnické či uměleckohistorické a samozřejmě bohatý soupis použitých zdrojů. Čtenářům se tak dostává do ruky skvostně vypravená publikace, která jistě bude ozdobou knihovničky každého zájemce o Milevsko a jeho minulost i současnost.

PhDr. Jiří Kálal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *