FOTOHISTORIE MILEVSKA

regionální knihovna

rok 1898

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH

Autor:
Antonín Podlaha, Eduard Šitler

V knihovně Milevského muzea se nachází vzácná a badateli dodnes vyhledávaná publikace, která má pro milevské patrioty zvláštní význam. Název knihy je dosti dlouhý, jak bylo v 19. století zvykem:

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském.

Autory knihy jsou pánové – dr. Antonín Podlaha a Eduard Šitler, vydavatelem publikace je Archeologická komise při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.  Kniha vyšla v Praze roku 1898. Autoři v úvodu píší, že soupis památek v milevském okresu byl prováděn o prázdninách 1897.

Kniha má rozměry 26 x 18 cm a obsahuje 146 číslovaných stran a 2 nečíslované strany s indexem a tiskovými opravami. Text je doplněn 187 vyobrazeními.

Města a obce jsou v knize řazeny abecedně. Jsou zde zachyceny památky stavební i hmotné těchto míst: Bechyně, Bernartice, Bezinky u Rataj, Borovany, Bráník u Kučeře, Březí, Březnice, Březovec, Černice, Červená, Dobronice, Dražice, Hánov, Hemery, Hodonice, Hodušín, Holešice, Hvožďany, Chotěřina, Malá Chyška, Jednota, Jenšovice, Klokočov, Klučenice, Kostelec, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Lašovice, Lhota Tetaurova, Milevsko, Nuzice, Olší, Opařany, Ostrov, Podboří, Předbořice, Radětice, Rataje, Sepekov, Skalice, Slavoňov, Sobědraž, Soví, Srlín, Strýšovice, Sudoměřice, Svatkovice, Varta, Vepice, Vesce, Veselíčko, Vlksice, Voltýřov, Vratišov, Vyhnanice, Žďár.

Rozsah informací je v jednotlivých případech různý. Některým místům věnovali autoři jen velmi stručnou zmínku (někdy i jednořádkovou), ale v případě některých významnějších památek (Bechyně, Milevsko, Sepekov, Kovářov, Opařany, Bernartice) je popis zdejších památek daleko podrobnější, v rozsahu několika stránek. Text je doplněn fotografiemi, kresbami a plánky.

Soupis památek milevského okresu pánů Podlahy a Šitlera patří ještě i dnes k základním pramenům vlastivědné literatury pro movité i nemovité kulturní památky našeho regionu.

(Vladimír Šindelář)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *