FOTOHISTORIE MILEVSKA

v umění

rok 1730

KLÁŠTER V ČASECH VRCHOLNÉHO BAROKA

Autor: kopie originálu
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)

Ve sbírkách Milevského muzea se nachází stará barokní rytina o rozměrech 38 x 55 cm, s vyobrazením Panny Marie Sepekovské. Ve spodní části rytiny jsou tři malé medailonky, které zobrazují milevský klášter, město Milevsko a obec Sepekov. Co se týká města, jedná se o nejstarší dosud známé vyobrazení Milevska s kostelem sv. Bartoloměje a šibeničním vrchem západně od města (Milevsko mělo do roku 1765 hrdelní právo).

Druhý medailon zachycuje milevský klášter při pohledu z Hůrek. V levé části rytiny vidíme dlouhý dřevěný most, vedoucí do brány kláštera, která však tehdy byla situována těsně vedle budovy Latinské školy. Nynější klášterní brána je umístěna severněji a nese datum 1885. U mostu vidíme na jedné straně chmelnici a zahradu, na druhé straně bažantnici. Vlevo nahoře vidíme blíže nespecifikovanou patrovou stavbu, patrně zámeček Jenišovice. Vpravo nahoře je zobrazen zřejmě dvůr Staňkov. Jistotu ovšem nemáme, protože ve skutečnosti při pohledu z Hůrek nelze všechny tři stavby (Jenišovice, klášter a Staňkov) takto spatřit, jsou od sebe daleko více vzdáleny. Kreslíř je ale zřejmě chtěl všechny zobrazit, a tak si pohled z Hůrek trochu idealizoval. Před klášterem se rozprostírá velký rybník, zaniklý při povodni roku 1840.

Autorem této rytiny je Marek (Marcus) Müller, o jehož osobě toho není mnoho známo. Odborné slovníky pouze uvádějí, že tvořil v Praze v letech 1701 – 1738 a pracoval ve stylu rytce Antonína Birckharda. Byl například autorem titulní rytiny k Beckovského knize o Janu Nepomuckém, která vyšla v Praze roku 1709. Müllerovo jméno je také k roku 1701 uvedeno v soupisech malířů, sochařů a mědirytců, zapsaných v letech 1696 – 1779 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Známý Dlabačův lexikon z roku 1815 popisuje celkem 22 položek Müllerových rytin, vesměs náboženského obsahu.

Datum: obvykle se uvádí rok 1721, ale úplnou jistotu nemáme. Pokud je na rytině vlevo nahoře skutečně zobrazen zámeček Jenišovice, stavěný roku 1728, pak by tato rytina byla o několik málo let mladší. Naproti tomu věže klášterní baziliky ještě nemají barokní kopule, zhotovené někdy v letech 1718-22, což datování ještě více komplikuje. To však nic nemění na skutečnosti, že Müllerova rytina má pro milevskou historii velkou dokumentární hodnotu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *