FOTOHISTORIE MILEVSKA

Růžová

rok 1967

ÚSTÍ RŮŽOVÉ ULICE

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(MTŘ)

Výřez z leteckého snímku z roku 1967 ukazuje poměrně dobře, jak vypadala situace na vstupu do Růžové ulice z prostoru náměstí (tehdy Julia Fučíka). Dům vybíhající od restaurace U Broučka do Růžové ulice byl zhruba v místě dnešní terasy restaurace. Rohový dům naproti, kde je patrná otevřená trafika, byl zbourán jako první a prodej novin a tabáku se odehrával ještě nějakou dobu v jakési stavební buňce.

Všechny objekty v bloku domů uprostřed už nenávratně zmizely, nahradilo je autobusové nádraží a dnešní prázdná travnatá plocha. Jen docela nahoře vidíme, co ještě dnes stojí, dům Čeňka Holase s ozdobným štítem a od něj doprava frontu domků v Havlíčkově ulici, v třetím odprava je dnes hospůdka Kamenáč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *