ulice

Riegrova

- NejnovějšíNejstarší
Zobrazit více Zobrazit méně

Kapitola zahrnuje ulici REIGROVU a přilehlé uličky SOUHRÁDKA a POD FAROU.

RIEGROVA ulice je hlavní tepna města, krátká ulice spojující malé (Husovo) a velké náměstí (Náměstí E. Beneše). Před rokem 1903 se jmenovala Radnodomská, od té doby Riegrova. Název Radnodomská byl odvozen patrně od toho, že tu stávala budova staré radnice, dnešní budova městské knihovny, nazývaná také „U soudu“. Na počátku 60. let dvacátého století byla její část zbourána, ustoupila výstavbě velkého obytného domu „Na Růžku“.

SOUHRÁDKA je ulička, která spojuje ulici Riegrovu s ulicí Jeřábkovou, do níž se napojuje proti vchodu do budovy Masarykovy školy. Průjezdem v obytném domě „Na růžku“ ústí do ulice Riegrovy.