FOTOHISTORIE MILEVSKA

Husovo náměstí

rok 1920

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(VŠ)

Pohled na Malé náměstí (dnes Husovo) od jihu. Vlevo budova známé milevské restaurace U koníčka. Někdy se tento podnik označuje jako Hostinec u bílého koníčka, ale na fasádě hostince na našem snímku slovo „bílého“ uvedeno není. Označení restaurace zde jen bylo doplněno kresbou bílého koně. Název tohoto velmi starého podniku však v průběhu staletí kolísal, v prosinci roku 1668 je hostinec poprvé doložen pod označením „Albo Equello“, tedy Bílý koníček. Konaly se tu plesy a společenské události a hrálo se tu i divadlo. Bylo to tedy skutečné kulturní centrum města. Budova byla zbořena roku 1930.

Datování tohoto snímku je obtížné. Nepochybné je pouze to, že se už jedná o období čs. republiky, to podle uniformy strážníka uprostřed snímku. Podle dámských klobouků lze snímek datovat do dvacátých let minulého století, ale každopádně před rok 1930, kdy byla budova hostince zbořena. O jaký průvod na snímku se jedná, nelze z této fotografie přesně určit. Různých národních i církevních slavností se tehdy konalo mnoho. Může to být například slavnostní průvod k otevření nové sokolovny (1925) nebo slavnost k připomenutí 500. výročí úmrtí Jana Žižky (1924), ale i něco zcela jiného…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *