FOTOHISTORIE MILEVSKA

Švermova

rok 1912

ZMIZELÁ SECESE

Secesní dům čp. 90 na západní straně milevského náměstí. Byl nově postaven roku 1907 zednickým mistrem Janem Kofroněm pro učitele měšťanské školy Bedřicha Beneše.
Už roku 1912 byl však dům rozdělen na dvě samostatné části, čp. 90 a čp. 485. Dva domy zde stojí i dnes. Snímek před rokem 1912.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)