FOTOHISTORIE MILEVSKA

* sportoviště

rok 1940

TENISOVÁ EXHIBICE

Tenisový kurt v zahradě sokolovny jako dějiště válečné exhibice – v pozadí střechy a štíty secesních vil č. 482, 483 a 484 v dnešní ulici Gen. Svobody, tehdy Ve vilách.

K tomu Lukáš Panec (MOJE MILEVSKO, Historie bílého sportu v Milevsku, 2018):

V létě roku 1940 bylo na dvorcích Sokola uspořádáno historické exhibiční vystoupení tehdejších nejlepších hráčů: Jaroslava Drobného (reprezentant, 1954 – vítěz Wimbledonu za Egypt) a Josefa Síby (reprezentant, mistr republiky, první čs. státní trenér). Na snímku zleva: Josef Síba, Vladimír Koukl, Jaroslav Drobný, Miroslav Novotný, Maria Hofman, Ladislav Vávra.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(MTŘ)