FOTOHISTORIE MILEVSKA

Jeřábkova

rok 2020

STŘÍBRNÝ PŘED BOUŘKOU

Na snímku z června 2020 vidíme v předbouřkové letní náladě hladinu rybníka Stříbrný, zadní trakty domů proti škole v ulici Růženy Svobodové a nahoře střechy budov Masarykovy školy s korunou zařízení pro přenos dat.

Autor: Jana Kubínová
archiv autora
(MTŘ)