FOTOHISTORIE MILEVSKA

ZVVZ

rok 1948

STAVBA MLÁDEŽE

Tady se staví závod Janka, budoucí ZVVZ. Základy továrny budovali brigádně celé čety také mladých lidí a stavba byla, v duchu tehdejší doby, vyhlášena Krajskou stavbou mládeže – Foto z roku 1948.

Autor: neznámý
archiv ZVVZ
(Martin Kupec)