FOTOHISTORIE MILEVSKA

Velké náměstí

rok 2009

STARÁ FARA

Památkově chráněná barokní budova bývalé fary v čp. 3 pochází z počátku 18. století (1715). K budově patří od roku 1729 i zahrada, která je od objektu oddělena a najdete jí za budovou bývalé hasičské zbrojnice, poté sběrných surovin a dnes prodejny zeleniny (částečně je na snímku vpravo vzadu viditelná).

Na fotografii stav z roku 2009, před renovací fasády.

Zdroj: Národní památkový ústav – Památkový katalog

Autor: Jana Štorková
Národní památkový ústav
(MTŘ)