FOTOHISTORIE MILEVSKA

Staré sídliště

rok 1956

SÍDLIŠTĚ JANKA Z MILEVSKA

Pohled na nynější ulici Čs. armády od východu. Pohlednice nese název „sídliště Janka z Milevska“ a není nijak datována. Můžeme vyjít z toho, že tyto obytné domy se stavěly od jara 1949. Zde je už celý prostor upravený, takže bychom zhruba mohli pohlednici zařadit asi do druhé poloviny 50. let.

Charakter této ulice se dodnes příliš nezměnil, snad jen střechy na obytných domech dostaly jiný tvar.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)