FOTOHISTORIE MILEVSKA

Velké náměstí

rok 1905

POZDRAV Z CÍSAŘSKÝCH MANÉVRŮ

Pohled na milevské náměstí od jihovýchodu. Pohlednici vydal M. Gärtner z Milevska na počátku 20. století. Náš exemplář je datován rokem 1905 a pisatel zdraví z císařských manévrů c. k. kancelistu Antonína Bohuňka ve Strakonicích.

Jedná se o jednu z posledních pohlednic Milevska, které měly na rubu přes celou plochu předtištěné řádky pro adresu, takže pisatel se musel se svým sdělením vejít někam na lícovou stranu. Protože tyto pohlednice měly předtištěné řádky po celé rubové straně, říká se jim dnes mezi sběrateli „dlouhá adresa“. Přestaly se tisknout právě onoho roku 1905. Od tohoto roku se prostor pro adresu zmenšil jen na polovinu rubové strany, takže odesilateli zbyla nyní polovina strany pro případné sdělení adresátovi. Tento typ pohlednic přežil až dodnes.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)