ulice

Havlíčkova

- NejnovějšíNejstarší
Zobrazit více Zobrazit méně

Havlíčkova ulice spojuje hlavní náměstí E. Beneše s Tyršovým náměstím (Sokolovna). Je to to důležitá pěší linie spojující oblast Komenského ulice, Staré sídliště a částečně i Písecké předměstí s centrem města. V části mezi náměstím a napojením Růžové ulice její západní strana zmizela podobně jako část Růžové ulice a otevřel se nepříliš malebný prostor současného autobusového nádraží s neutěšeným pohledem na zadní trakty domů ve východní frontě náměstí. Prostor, který už dlouho čeká na navrácení důstojné podoby. Zajímavé budovy v Havlíčkově ulici: stará hasičská zbrojnice (prodej zeleniny), dům Čeňka Holase, hudební hospůdka Kamenáč, budova ústředí Jednoty. .

Růžová ulice, či spíš ulička, je zpola neexistující ulice na jižní straně autobusového nádraží. Při výstavbě nádraží ve druhé polovině 70. let zmizela její malebná severní strana. Do současnosti se zachovala jen její jižní fronta mezi restaurací "U Broučka" a Havlíčkovou ulicí. .

Do této lokality jsou zařazeny i fotografie z oblasti autobusového nádraží a ulice Pod farou.