sekce

celkové pohledy

- NejnovějšíNejstarší

Do této části portálu FOTOHISTORIE MILEVSKA jsou zařazovány celkové, panoramatické, letecké, zkrátka širší pohledy na město, tedy takové, které
nelze dobře spojovat s konkrétní ulicí či částí města.