ulička

Souhrádka

- NejnovějšíNejstarší
Zobrazit více Zobrazit méně

Souhrádka je název pro krátkou a malebnou uličku vedoucí od školy v Jeřábkově ulici na jih souběžně s ulicí Riegrovou. Do ní se napojuje průchodem ze dvora bytového domu Růžek, postaveného na začátku šedesátých let dvacátého století.

K tomu Karel Kafka:

Není žádná jiná ulice v celém Milevsku, kudy by během dlouhých let co byla zbudována, prošlo tolik dětského potěru, který se po ní s větší či menší chutí chodil účastnit povinné školní docházky a mám takový dojem, že se po ní ve svém životě prošel snad každý Milevšťák. Ulička, která byla dějištěm mnohých šarvátek bojechtivých žáčků, nese název SOUHRÁDKA. O původu tohoto názvu se vedou učené spory, ze kterých se jako nejpravděpodobnější jeví teorie, že se jedná o odvozeninu od „soutky“. Soutka, nebo též soudka je architektonický prvek, který se začal využívat již ve středověku jako prevence šíření požáru ve městech plných dřevěných domů. Jedná se o úzkou proluku mezi domy, která mohla být překlenuta obloukem, neboli prampouchem. A podle ní se prý začal používat zkomolený název pro všechny úzké uličky, které s původním posláním soudky již neměly nic společného.

Martin Třeštík, redakce:

Jiná možná verze původu názvu Souhrádka – podle knihy Jiřího Pešty „Hospůdky, výčepy a hostince starého Milevska“ byl v letech 1809-1832 majitelem již zaniklého domku č. 131 (a krátce zde i výčepu piva) v místech, kde se ulička lomila, jistý Jan Souhrada. Odtud pak třeba Souhradova ulička čili Souhradka, a pak třeba Souhrádka. Ale je to jen ničím nepodložená domněnka.