ulice

Komenského

- NejnovějšíNejstarší

Plným názvem J. A. Komenského. Jednosměrná ulice, souběžná s Nádražní. Vznikla koncem šedesátých let a díky tehdejší intenzivní výstavbě panelových domů dnes prochází jednou z nejhustěji obydlených částí města.