ulice

Gen. Svobody

- NejnovějšíNejstarší
Zobrazit více Zobrazit méně

Ulice Gen. Svobody začíná křižovatkou s Havlíčkovou na plácku před dnešní Jednotou a vede směrem na východ. .
Byla budována v etapách. Nejprve v letech 1911-1912 vznikla horní vyvýšená část, která se jmenovala Ve vilách. Tady bylo postaveno šest secesních vil, které jsou dnes kulturní památkou. Poté se prodloužila přibližně ve dvacátých letech o blok k ulici Štěpána Dvořáka výstavbou bloku družstevních dvojdomků na pravé straně ulice, po válce pak o další domy a končila v polích na křižovatce s uličkou J. Mařánka. V sedmdesátých, kdy vyrostla takzvaná „Nová Hůrka“, se protáhla rodinnými domky do dnešní délky až k obchvatové ulici Dukelská na okraji města. .

Budovy: na levé straně ulice soubor secesních vil a bytový dům zvaný „Úředňák“, který postavilo město pro vyšší státní úředníky za první republiky, napravo pak bývalý Ústav národního zdraví (dnes ústředí Jednoty), hojně navštěvovaná jídelna Lidovka, dům malíře Stehlíka na rohu ulice Štěpána Dvořáka, pekárna.