FOTOHISTORIE MILEVSKA

* celkové pohledy

rok 1905

POHLED Z HŮREK

Pohled na Milevsko od východu, z návrší Hůrka. Plocha vpředu je dnes už většinou zastavěna. Snímek není přesně datován, zběžně jej můžeme zařadit mezi léta 1905 (od toho roku se začaly používat dopisnice jiného druhu, se změněným předtiskem adres) a 1910 (na snímku ještě není vidět budova nové městské spořitelny, dokončená roku 1910).

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)