FOTOHISTORIE MILEVSKA

* rekreace

rok 1962

PO PRÁCI ODPOČINEK

Koupaliště Pytlák na jihovýchodním okraji města vybavené pověstnými a na svou dobu neobvyklými skluzavkami
vzniklo zásluhou ZVVZ. Snímek z roku 1962.

Převzato z knihy MILEVSKO FOTOGRAFOVANÉ TEHDY A TEĎ autorů Martina Kupce a Vladimíra Šindeláře, vydané Milevským muzeem v srpnu 2020.

Autor: neznámý
archiv ZVVZ
(Martin Kupec)