FOTOHISTORIE MILEVSKA

Sokolovská

rok 2017

ODZDOLA

Horní jednosměrná část Sokolovské ulice na snímku od křižovatky s ulicemi Jarlochova a Č. Holase. Je to úsek, který po řadu let aspiruje na titul ulice s nejhorším povrchem ve městě.

Na volném prostranství vlevo v popředí bývala přibližně do konce tisíciletí proslulá Bálkova kovárna.

Autor: Jana Kubínová
archiv autora
(MTŘ)