FOTOHISTORIE MILEVSKA

Pod Farou

rok 1947

NASTOUPENÍ ŘEZNÍCI

Milevští příslušníci řeznického cechu o maškarách v roce 1947.  Zcela vlevo Ivan Vodňanský a zcela vpravo Josef(?) Mošovský, ostatní zatím neumíme identifikovat. Snímek byl pořízen v ulici Pod farou, vyšší budovy uprostřed vzadu jsou zadní trakty domů na Husově náměstí, domy vpravo už nestojí, v těch místech je dnes bývalý areál firmy ARRBO.

Autor: neznámý
archiv rodiny Vodňanských
(MTŘ)