FOTOHISTORIE MILEVSKA

Riegrova

rok 1938

NA RŮŽKU

Rohový dům Na Růžku č. 129 se stylovou výzdobou. Od poloviny 19. století do roku 1936 náležel zdejší rodině Hofmanů. Roku 1936 jej pak v dražbě zakoupila milevská Občanská záložna, jíž patřil až do roku 1948. Roku 1951 byl dům zbořen. Snímek kolem roku 1938.

Fotografie i text převzaty z knihy autorů Martina Kupce a Vladimíra Šindeláře MILEVSKO FOTOGRAFOVANÉ TEHDY A TEĎ, kterou vydalo v roce 2020 Milevské muzeum.

 

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)