FOTOHISTORIE MILEVSKA

Masarykova

rok 1905

MILEVSKO – KLÁŠTERSKÁ ULICE

Nynější Masarykova ulice (tehdy Klášterská)  v Milevsku, pohled od severu.

Pohlednici vydala A. Hollmanová v Milevsku. Není zde uvedeno žádné datum, a tak ji můžeme jen rámcově ohraničit rokem 1905 (kdy byl zaveden typ pohlednice s řádky pro sdělení adresátovi vzadu) a rokem 1918 (na známce je zobrazen císař František Josef I. Ten sice zemřel už roku 1916, ale známky s jeho portrétem byly používány až do konce staré monarchie).

Autor: neznámý
Archiv Milevského Muzea
(Vladimír Šindelář)