FOTOHISTORIE MILEVSKA

Masarykova

rok 1941

KVĚTNÁ NEDĚLE

Květnou nedělí začínají velikonoce. Na obrázku přibližně z roku 1941 jdou Přeborováci nebo Hrejkovští právě o Květné neděli domů z kostela kolem rybníku Kuklíku a Bažantnice. Nesou posvěcená „košťata“ (kočičky), která dají do svých polí, aby byla velká a dobrá úroda. Prostranství na obrázku odpovídá přibližně parkovišti u kruhového objezdu. Bažantnice končila tehdy až tady obvodovou kamennou zdí. Budova vzadu vlevo od silnice je Krejčíkova kovárna, za ní pak takzvaná traktorová stanice, čili opravna motorových vozidel.

Autor: neznámý
sbírka K. Reiniše
(KR+MTŘ)

  1. Karel Reiniš

    Tato procesí byla pro nás kluky z ulice velmi zajímavá. Dříve narození, ženy a muži z Přeborova či z Dmýštic, kteří byli na církevní bohoslužbě v klášteře, museli „udržet moč“, a proto po ukončení rychle za zeď Bažantnice udělat si svoji potřebu. Za stromy jsme čekali již my, hodní chlapci s pistolkou na gumičky, a pálili jsme zadek, nezadek. To bylo řevu. Touto Květnou nedělí nám začínaly Velikonoce. V průběhu týdne jsme barvili vajíčka v čaji či ve slupkách z cibule … dále jsme si koupili řehtačky ve ZDARU – hračkárně, za 3 a nebo větší za 4 Kčs. To byly naše Velikonoce. Jinak jsme byli ale hodní klučíci …