FOTOHISTORIE MILEVSKA

Klášter

rok 1960

KLÁŠTER OD JIHU

Pohled z Hůrek na milevský klášter a dnes už neexistující areál zdejších jatek, zbořených v devadesátých letech minulého století. Stráň pod Hůrkami je dnes  zcela zastavěna rodinnými a řadovými domky, takže tento náš snímek už v této podobě pořídit nelze.

Foto asi kolem roku 1960 nebo maličko starší.

Autor: neznámý
Archiv Milevského Muzea
(VŠ)