FOTOHISTORIE MILEVSKA

* sportoviště

rok 1948

DŘEVĚNÁ TRIBUNA

Dřevěná tribuna hřiště „Na Tržišti“. Foto přibližně z let 1948-50.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Vladimír Šindelář)