FOTOHISTORIE MILEVSKA

Staré sídliště

rok 1949

BYDLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Stavba obytných domů v nynější ulici Čs. armády, určených pro pracovníky budoucí továrny. Výstavba domů
probíhala současně s budováním závodu. Snímek z května 1949.

Autor: neznámý
archiv ZVVZ
(Martin Kupec)