FOTOHISTORIE MILEVSKA

* sportoviště

rok 1971

BUDOUCÍ LEDOVÁ PLOCHA

Pokládání chladicích trubek pro budoucí ledovou plochu. Vzadu je vidět hradba topolů. které obkružovaly celý fotbalový stadión a zmizely někdy na přelomu tisíciletí.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(Lukáš Panec / MTŘ)