FOTOHISTORIE MILEVSKA

Velké náměstí

rok 1948

AUTOBUSY NA NÁMĚSTÍ

Pohled na milevské náměstí od jihovýchodu, se starými autobusy. Datování snímku je nesnadné, nicméně alespoň rámcově by jej podle pamětní desky Janu Jeřábkovi na zdi radnice, rozšířených oken nalevo od vchodu v budově čp. 123 (nynější pošta, tehdejší sekretariát OV KSČ v Milevsku) a stavu náměstí ještě před začátkem povrchové úpravy bylo možno zařadit do let 1948 – 49.

Autor: neznámý
ze sbírek Milevského muzea
(VŠ)